SŁOWO WSTĘPNE

Przytoczoną sentencję uczyniliśmy myślą przewodnią elektronicznej ,,Kroniki Śl.TZN". Podjęliśmy się trudu jej tworzenia z okazji Jubileuszu 80-lecia Szkoły, która powstała w 1931 roku. Historia Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, jednej z najstarszych placówek dydaktyczno-wychowawczych na Śląsku, zawiera wiele ciekawych wydarzeń, którymi pragniemy zainteresować Gości naszej strony.

Z duchem czasu ożyje dzieło historii i teraźniejszości
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych

Zwracamy się z apelem o pomoc w uzupełnianiu i wzbogacaniu kart
,,Kroniki Szkoły"

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom, którzy włączyli się do pracy.

Życzymy miłej wirtualnej lektury!

Kronikarz: Maria Kwiatoń-Pięta Dyrektor Szkoły: Aneta Łosiewicz

 

 

h

SŁOWO WSTĘPN